• Name: Dr. Basavaraj Sajjan
 • Mob: 9448137149
 • Email: drbsajjan@gmail.com
 • Name: Dr. Bharathi Rajshekhar
 • Mob: 9448069861
 • Email: bharathirajshekar@gmail.com
 • Name: Dr. Durgadas Asranna
 • Mob: 9448374066
 • Email: durgadas.asranna@yahoo.co.in
 • Address: 2nd Floor, Maathoshree Womens Hospital, Behind Reliance Digital, Prabhat Colony, Vidya Nagar , Hubli, Karnataka 580021
 • Mob: 9740627472
 • Email: ksogaoffice@gmail.com

Mob:9740627472

Email: ksogaoffice@gmail.com

Address:2nd Floor, Maathoshree Womens Hospital, Behind Reliance Digital, Prabhat Colony, Vidya Nagar , Hubli, Karnataka 580021

Copyright ©