Office Bearers

Dr. M. G. Hiremath

Chief Patron

Dr. H. Nagaraj

Patron

Dr. Basavaraj Sajjan

President

Dr. Bharathi Rajshekhar

Hon. Secretary

Dr. Kasturi Donimath

President Elect

Dr. Durgadas Asranna

Treasurer

Dr. Shobhana Patted

Imm. Past President

Dr. Suman Gaddi

EC-Member North Zone

Dr. Shobha Bembalgi

EC-Member North West Zone

Dr. Shobha Gudi

EC-Member South Zone

Dr. Sreelakshmi K.N.

EC-Member South West Zone

Dr. Manjula Patil

Website Co Ordinator & Joint Secretary

Dr. Vidya Thobbi

Ex-Officio Member & Fogsi Co-Ordinator

Dr. Shukla Shetty

Co-Opted Member

Dr. Prema Prabhudev

Co-Opted Member

Dr. Shobha Dhananjay

Co-Opted Member

KSOGA Past Presidents List

SlNo Name Contact
1 Dr. Pushpa Srinivas 9845022531
2 Dr. Hema Divakar 9844046474
3 Dr. Pratap Kumar 9880288699
4 Dr. B.R. Desai 9844054568
5 Dr. M.G. Hiremath 9448355838
6 Dr. Gangambika Nishta 9886694505
7 Dr. Ambarish Bandiwad 9845112440
8 Dr. H. Nagaraj 9448127237
9 Dr. Vidya Bhat 9880128666
10 Dr. M.B. Bellad 9448124893
11 Dr. Shobhana Patted 9448124893

Mob:9740627472

Email: ksogaoffice@gmail.com

Address:2nd Floor, Maathoshree Womens Hospital, Behind Reliance Digital, Prabhat Colony, Vidya Nagar , Hubli, Karnataka 580021

Copyright ©