KSOGA Societies

Dr. Nagarathna Kuntoji

President-Bagalkot

Dr. Shobhav Shyavi

Secretary-Bagalkot

Dr. Padmini Prasad

President-Bangalore

Dr. Mahesh Koregol

Secretary-Bangaloe

Dr. Satish Dhamankar

President-Belgavi

Dr. Hema S Patil

Secretary-Belgavi

Dr. Jambunath Gouda

President-Bellary

Dr. UshaRani.N

Secretary-Bellary

Dr. Saritha Bhadbhade

President-Bidar

Dr. Vijaya Hatti

Secretary-Bidar

Dr. Jyoti Krishna Gowda

President-Chikkamagalur

Dr. Meera Kuchendra

Secretary-Chikkamagalur

Dr. Lakshmi Prashanth. R

President-Chitradurga

Dr. Jyothi Sharath kumar

Secretary-Chitradurga

Dr. Shobha Dhananjaya

President-Davangere

Dr. Madhu K N

Secretary-Davangere

Dr. Prabha Desai

President-Gadag

Dr. Sneha Patil (Shirol)

Secretary-Gadag

Dr. Rajashree Paladi

President-Gulburga

Dr. Sanjana Tallur

Secretary-Gulburga

Dr. Savithri.A

President-Hassan

Dr. Babitha Preetham

Secretary-Hassan

Dr. Hemalatha Meherwade

President-Hubli-Dharwad

Dr. Rashmi Shalgar

Secretary-Hubli-Dharwad

Dr.Krishnananda Mallya

President-Manipal

Dr. Rajlakshmi

Secretary-Manipal

Dr. Poornima G.M

President-Mandya

Dr. Soumya H.M

Secretary-Mandya

Dr. Sudha R

President-Mysore

Dr. Sushma V Dev

Secretary-Mysore

Dr. Prasanna Kumar Shetty

President-Mangalore

Dr. Aparana Rajesh

Secretary-Mangalore

Dr. Suvarnalata Kotturesha

President-Shimoga

Dr. Madhu L

Secretary-Shimoga

Dr. Dwarakanath.L

President-Tumkur

Dr. Indra

Secretary-Tumkur

Dr. Rohini Manvikar

President-Raichur

Dr. Abhinetri Patil

Secretary-Raichur

Dr. S R Mudanur

President- Vijayapur

Dr. Rajashri Yaliwal

Secretary-Vijayapura

List of KSOGA Presidents of 2021

SlNo Name of the Doctors Mobile Number Email-Id Place
1 Dr.Nagarathna Kuntoji 9845058371 drashalatamallapur@gmail.com Bagalkot
2 Dr. Padmini Prasad 9845375090 drpadminiprasad@gmail.com Bangalore
3 Dr. Satish Dhamankar 9448151441 drsdhamankar@yahoo.com Belagavi
4 Dr.Jambunath Gowda 9448145035 drjsgouda4@gmail.com Bellary
5 Dr Saritha Bhadbhade 9448356081 drsaritabhadbhade@gmail.com Bidar
6 Dr. Jyoti Krishna Gowda 9448042680 Chikkamagalur
7 Dr. Lakshmi Prashanth. R 9844434563 lakshmiprashanth.knh@gmail.com ChitraDurga
8 Dr. Shobha Dhananjaya 9448338615 Shobha_dhanu@rediffmail.com Davangere
9 Dr. Prabha Desai 9880828084 drprabhadesai18278@gmail.com Gadag
10 Dr.Rajashree Paladi 9880078755 rpaladi19@gmail .com Gulburga
11 Dr.Savitri.A 9448237716 savithrilakshmikanth@gmail.com Hassan
12 Dr.Hemalatha Meherwade 9448839093 hemalatha.meharwade@gmail.com Hubli-Dharwad
13 Dr.Krishnananda Mallya 9449628394 mallya@hotmail.com Manipal
14 Dr. Poornima G.M 9341133324 gmpoornima64@gmail.com Mandya
15 Dr.Sudha R 9449081527 drsudhaobgmmcri@gmail.com Mysore
16 Dr.Prasanna Kumar Shetty 9886757440 prasanna.kumar.shetty@gmail.com Mangalore
17 Dr. Suvarnalata Kotturesha 9492000000 - 9448200446 drsuvarnakottureshahv@gmail.com Shimoga
18 DR.Dwarknath.L 9845199283 profdwarak@gmail.com Tumkur
19 DR.Rohini Manvikar 7760445772 rohinijmanvikar@yahoo.in Raichur
20 Dr S R Mudnur 9448820961 Vijayapur

List of KSOGA Secretaries of 2021

SlNo Name of the Doctors Mobile Number Email-Id Place
1 Dr.Shobha Shyavi 9900773547 mh_kirti@yahoo.co.in Bagalkot
2 Dr. Mahesh Koregol 9886744700  koredoc@yahoo.com Bangalore
3 Dr. Hema Patil 9164342888 hemabanad@yahoo.com Belagavi
4 Dr.Usharani.N 9739678554 usharani@gmail.com Bellary
5 Dr. Vijaya Hatti 9379094050 shreehatti@gmail.com Bidar
6 Dr. Meera Kuchendra 9972661899 Chikkamagalur
7 Dr. Jyothi Sharath kumar 9742581917 ahibravi@gmail.com ChitraDurga
8 Dr. Madhu K N 9886817252 madhukn_5@yahoo.com Davangere
9 Dr. Sneha Patil (Shirol) 9740425981 dr.sneharp@gmail.com Gadag
10 Dr.Sanjana Tallur 9448585094 Sanjanatallur@gmail.com Gulburga
11 Dr.Rashmi Shalgar 9686042021 dr.rashmirs@gmail.com Hubli-Dharwad
12 Dr. Babitha Preetham 9480301802 babitha.mc@gmail.com Hassan
13 DR. Aparna Rajesh 9448235280 drpannarajesh@gmail.com Mangalore
14 Dr. Rajlakshmi 9880646555 Manipal
15 Dr.Soumya H.M 9448356220 dr.hmsowmya@gmail.com Mandya
16 Dr.Sushma V Dev 9590851541 docsushmadev@gmail.com Mysore
17 Dr. Abhinetri Patil 9591658861 drpatilun@yahoo.co.in Raichur
18 Dr. Madhu L 9743530320 drchampamadhu@gmail.com Shimoga
19 Dr.Indra 7022762111 drindra27@gmail.com Tumkur
20 Dr.Rajashri Yaliwal 9845152240 Vijayapura

Mob:9740627472

Email: ksogaoffice@gmail.com

Address:2nd Floor, Maathoshree Womens Hospital, Behind Reliance Digital, Prabhat Colony, Vidya Nagar , Hubli, Karnataka 580021

Copyright ©